Dernek Hakkında

İnternet Teknolojileri Derneği

Bildiğiniz gibi Açık Sistem Kullanıcılar Derneği kendini yenileyerek, amaç ve yönünü değiştirerek Internet Teknolojileri Derneği olmuştur.

Internet’in ülkemiz için yaşamsal önemde olduğuna inanan INETD, bu konularda oluşan gelişmeler, sorunlar ve olanakların tartışıldığı bir platform olmayı hedeflemektedir. Ülkemizin bilgi teknolojileri alanında teknoloji üretmesi gerektiğine inanan INETD, bu konularda araştırma ve çalışmalara elinden geldiğince destek vermeyi, ülkenin ihtiyaç duyduğu uzman insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmaya çalışacaktır.INETD ilgi alanındaki konularda, ulusal boyutta sorunların çözümüne ve ulusal politikaların oluşmasına katkı amacıyla etkinlikler yapmayı hedeflemektedir.

INETD Internet Teknolojileri, açık sistemler, açık kaynak kodu ve özgür yazılım alanında çalışan kişi ve kurumları bir araya getiren, ağırlıklı olarak profesyonellere hitap eden, ama kullanıcı kitlelerin sorunlarına da eğilmeye çalışan, üyeleri arasında etkin bir iletişim ortamı oluşturan bir sosyo kültürel oluşumdur.

INETD etkinliklerini tüm yıla yaymayı ve çeşitlendirmeyi istemektedir. Belirli teknolojilere yönelik, alternatif ve tamamlayan çözümlerin sunulduğu ortamlar, insan gücü yetiştirmeye yönelik etkinliklerin yanında, ülkemizdeki Internet’le ilgili sorunların ve politikaların tartışıldığı çözüm arayışlarının irdelendiği etkinlikler de gündemimizdeki konular arasındadır.

Derneğin etkinliklerini arttırmak ve yeniden yapılanmayı gerçekleştirmek için üretici ve kullanıcı firmaları kurumsal üye yapmak istiyoruz. Bununla güdülen amaç derneğin .çalışmaları için daha düzenli bir mali yapıya sahip olmaktır. Kurumsal üyelerimize yönetimde söz vermek, bunu yılda birkaç kere yapılacak gerçek yada sanal danışma kurulu ile gerçekleştirmek istiyoruz. Dernek ile kurumlar arasında oluşacak bu organik bağın üyelerimize ve sektöre daha yararlı olacağı inancındayız.

INETD Internet Teknolojileri’ne ilgi duyan, bu etkinliklerin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen kişi ve kurumları INETD’ye katılmaya, etkinliklerimizi desteklemeye ve sponsor olmaya çağırmaktadır.Saygılarımızla,

İnternet Teknolojileri Derneği
Doç. Dr. Mustafa Akgül, Onursal Üye