Yönetim Kurulu

Başkan: Dr. Serra Çelik

Başkan Yardımcısı: Dr. Emre Akadal

Sayman: Asiye Bilgili

Yazman: Dr. Çiğdem Erol

Üye: Dr. Yavuz Günalay